SPESIFIKASI BANGUNAN TYPE SPINEL LB 38 / LT 72

  • Memiliki 2 kamar Tidur

  • 1 Kamar Mandi

  • 1 Dapur

Kamar Utama

Kamar Anak

Kamar Mandi